Disclamer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze websites besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze websites wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze websites wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de Kliniek voor Endodontologie Rotterdam.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze websites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze websites, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze websites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze websites verkregen is.

Persoonlijke informatie

U kunt onze websites bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Als u besluit ons of onze zakelijke partners die persoonlijke informatie te verstrekken die zij nodig hebben - om met u te corresponderen bijvoorbeeld - zullen wij u zo mogelijk laten weten op welke manier deze informatie zal worden gebruikt. Wanneer u aangeeft dat die informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.  

Links naar andere sites

Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.

De Kliniek voor Endodontologie Rotterdam behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Wij staan voor u klaar

 • Kimberly Riemers
  Kimberly Riemers
 • Saskia Jeijsman
  Saskia Jeijsman
 • Wendy de Hoop
  Wendy de Hoop
 • Felix de Schwartz
  Felix de Schwartz
 • Kim Wiegmans
  Kim Wiegmans
 • Sharon van Vliet
  Sharon van Vliet
 • Tessa Verbraak
  Tessa Verbraak
 • Lize Kroon
  Lize Kroon
 • Edwin Eggink
  Edwin Eggink
 • Priscilla van Eechoud
  Priscilla van Eechoud
 • Tamara Groen
  Tamara Groen
 • Eline Koopmans
 • Zoï Psimma
  Zoï Psimma
 • Phu Le
  Phu Le
 • Sally van Roon
  Sally van Roon
 • Sylvie Burggraaf
  Sylvie Burggraaf
 • Rebecca Longridge
 • Jose van Leeuwen
  Jose van Leeuwen
 • Chantal Krijgsman
  Chantal Krijgsman
 • Bianca Melisse
  Bianca Melisse
 • Letizia Verweire
  Letizia Verweire
 • Stacy Maatstap
  Stacy Maatstap
 • Athina Mavridou
  Athina Mavridou
 • Renske van der Schraaf
  Renske van der Schraaf
 • Daniëlle den Haan
  Daniëlle den Haan
 • Sandra van Os
  Sandra van Os
 • Daliborka Tubin
  Daliborka Tubin
 • Rose Bakelaar
  Rose Bakelaar
 • Annemieke Eggink
  Annemieke Eggink
 • Leendert van Nieuwenhuijzen
  Leendert van Nieuwenhuijzen
 • Shirley Noijons
  Shirley Noijons
 • Dick Barendregt
  Dick Barendregt
 • Eva Verwijs
  Eva Verwijs
 • Hans Croes
  Hans Croes
 • Brenda Verbeek
  Brenda Verbeek
 • Lisanne Koopmans
  Lisanne Koopmans
 • Lisa Paulus
  Lisa Paulus
 • Nel van Krimpen
  Nel van Krimpen
 • Lisa Boer
  Lisa Boer
 • Tjibbe Veenema
  Tjibbe Veenema
 • Marloes Horsten
  Marloes Horsten
 • Janneke ter Elst
 • Michelle Hertog
  Michelle Hertog