Disclamer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze websites besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze websites wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze websites wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de Kliniek voor Endodontologie Rotterdam.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze websites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze websites, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze websites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze websites verkregen is.

Persoonlijke informatie

U kunt onze websites bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Als u besluit ons of onze zakelijke partners die persoonlijke informatie te verstrekken die zij nodig hebben - om met u te corresponderen bijvoorbeeld - zullen wij u zo mogelijk laten weten op welke manier deze informatie zal worden gebruikt. Wanneer u aangeeft dat die informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.  

Links naar andere sites

Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.

De Kliniek voor Endodontologie Rotterdam behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Wij staan voor u klaar

 • Phu Le
  Phu Le
 • Dick Barendregt
  Dick Barendregt
 • Rose Bakelaar
  Rose Bakelaar
 • Eva Verwijs
  Eva Verwijs
 • Zoï Psimma
  Zoï Psimma
 • Athina Mavridou
  Athina Mavridou
 • Tessa Verbraak
  Tessa Verbraak
 • Sandra van Os
  Sandra van Os
 • Sharon van Vliet
  Sharon van Vliet
 • Lisa Paulus
  Lisa Paulus
 • Michelle Hertog
  Michelle Hertog
 • Anneloes Eijgelsheim
  Anneloes Eijgelsheim
 • Janneke ter Elst
  Janneke ter Elst
 • Tjibbe Veenema
  Tjibbe Veenema
 • Annemieke Eggink
  Annemieke Eggink
 • Priscilla van Eechoud
  Priscilla van Eechoud
 • Wendy de Hoop
  Wendy de Hoop
 • Manou Metalsi
  Manou Metalsi
 • Saskia Jeijsman
  Saskia Jeijsman
 • Sylvie Burggraaf
  Sylvie Burggraaf
 • Felix de Schwartz
  Felix de Schwartz
 • Sinem Yalman
  Sinem Yalman
 • Chantal Krijgsman
  Chantal Krijgsman
 • Leendert van Nieuwenhuijzen
  Leendert van Nieuwenhuijzen
 • Lisanne Koopmans
  Lisanne Koopmans
 • Edwin Eggink
  Edwin Eggink
 • Bianca Melisse
  Bianca Melisse
 • Daliborka Tubin
  Daliborka Tubin
 • Eline Koopmans
  Eline Koopmans
 • Rebecca Longridge
  Rebecca Longridge
 • Letizia Verweire
  Letizia Verweire
 • Daniëlle den Haan
  Daniëlle den Haan
 • Brenda Verbeek
  Brenda Verbeek
 • Sally van Roon
  Sally van Roon
 • Hans Croes
  Hans Croes
 • Stacy Maatstap
  Stacy Maatstap
 • Kimberly Riemers
  Kimberly Riemers
 • Jose van Leeuwen
  Jose van Leeuwen
 • Tamara Groen
  Tamara Groen
 • Lisa Boer
  Lisa Boer
 • Renske van der Schraaf
  Renske van der Schraaf
 • Marloes Horsten
  Marloes Horsten
 • Lize Kroon
  Lize Kroon
 • Shirley Noijons
  Shirley Noijons
 • Nel van Krimpen
  Nel van Krimpen